Ekim 4

Mirasçılık Belgesi artık Noterliklerce verilebilecek.

Adalet Bakanlığı tarafından 04.10.11 tarihinde yayınlanan yönetmeliğe göre; nüfus kayıtlarının yeterli olduğu, yargılamanın gerekmediği veya talep edenin yabancı olmadığı hallerde ilgilinin nüfus kayıtlarına göre yasal mirasçı olduğunun tespit edilmesi durumunda  Noterliklerden ilgiliye, miras paylarını gösterir mirasçılık belgesi ve suretleri verilebilecek. Noterlikçe verilen mirasçılık belgesi hakkında, belge sebebiyle menfaatinin ihlâl edildiğini iddia edenler tarafından, yetkili sulh hukuk mahkemesine itirazda bulunabilecekler. Mirasçılık Belgesi verilebilmesi için gereken sorgulamalar Noterlikçe Kimlik Paylaşımı Sistemi ve Adres Paylaşımı Sistemleri üzerinden (karşılığı gider olarak ilgilisinden makbuz karşılığında tahsil olunmak üzere) yapılabilecek.

Konuya ilişkin Yönetmeliğe aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/10/20111004-6.htmCopyright 2019. All rights reserved.

Posted 04 Ekim 2011 by admin in category "Genel