Mayıs 14

Vekalet Çıkartırken Bilinmesi Gerekenler

  • Tüzel kişiler adına düzenlenecek vekaletnamelerde imza sirküleri ve yetki belgesinin ibrazı gerekmektedir. Şirket adına vekaleten, kendi adına asaleten ibaresi ekletirseniz, aynı vekaletnamede hem kendi adınıza hem de şirket adına vekalet çıkarmış olursunuz. Aksi taktirde kendi adınıza ayrıca vekalet çıkarmak ve yeniden ücret ödemek zorunda kalırsınız.
  • Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin Vergi / T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri zorunludur.
  • Gerçek kişiler noterde vekaletname düzenlerken nüfus cüzdanı ya da pasaportlarını ibraz etmek zorundadırlar.
  • Boşanma vekaletnamesi için iki adet fotoğraf gerekmektedir.
  • Yurt dışındaki Türk vatandaşları ya da yabancılar T.C. Konsolosluklarında vekaletname düzenleyebilirler.
  • Tanıma ve Tenfize ilişkin olarak avukata verilecek vekâletnamede vekâletname veren kişinin fotoğrafı bulunması zorunludur.

Vekalet Bilgilerimiz & Vekalet türleri hakkında ayrıntılı bilgi için tarafımızla irtibata geçiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.