Av. S. Pelin Gürlek

Hukuk Dünyası

Genel

Yastık Altında/Çeyiz Sandığında Duran Basılı Hisse Senetlerinizi Atmayın!!! Son Tarih 31.12.2012

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Bildiğiniz üzere; 28 Kasım 2005 tarihi itibariyle, Takasbank’ta Müşteri İsmine Saklama Sisteminde fiziken saklanmakta olan tüm hisse senetleri iptal edilerek, bu hesap kayıtları MKK tarafından devralınmış, MKK‘da kayden hak sahibi bazında izlenmek suretiyle kaydi sisteme geçilmişti. Bu tarihten sonra İMKB’de alım-satımı yapılacak hisselerin takasına sadece kaydi hisse senetleri kabul edilir olmuştur. […]

Davanın Açıldığı Tarihin Belirlenmesinde Harç ve Posta giderlerinin yatırılarak defter kaydının yapıldığı tarih esas alınır

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Danıştay 15. Dairesi 2011/163 E. , 2011/3444 K. sayılı 02.11.2011 tarihli kararında; “Dava dilekçesinin harç ve posta ücreti alınarak deftere kaydının yapıldığı günden sonraki bir tarihte hakim tarafından mahkeme kalemine havale edilmiş olması davanın açıldığı tarihi değiştirmez.” yönünde hüküm kurmuştur.  17.01.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan karar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren […]

Yerel Mahkeme; “Molotof Kokteyli Silahtır!”

Facebook Twitter Google+ LinkedIn 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 6. maddesinde silahın tanımı; ” ..f) Silâh deyiminden; 1. Ateşli silâhlar, 2. Patlayıcı maddeler, 3. Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, 4. Saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler, 5. Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli […]

Previous Posts Next posts

Dictionary
  • dictionary
  • sözlük
  • English Turkish Dictionary

Double click on any word on the page or type a word:

Powered by dictionarist.com