Av. S. Pelin Gürlek

Hukuk Dünyası

Genel

Limited Şirket Eski Ortağının Vergi Borcundan Sorumluluğu Ortaklığı Süresindeki Yasal Hükümlere Bağlı Olarak Tespit Olunmalıdır.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Bildiğiniz üzere; Vergi Hukuku bakımından şirket temsilcilerinin eski ya da yeni ortak olması açısından herhangi bir farkı bulunmamakta, şirket vergi borçlarından müşterek ve müteselsilen sorumlu bulundukları kabul olunmaktadır. Bu konu Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun’un 35 ve mükerrer 35. maddelerinde düzenleme altına alınmış olup; 04.06.2008 tarihli 5766 sayılı Kanun ile […]

Mirasçılık Belgesi artık Noterliklerce verilebilecek.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Adalet Bakanlığı tarafından 04.10.11 tarihinde yayınlanan yönetmeliğe göre; nüfus kayıtlarının yeterli olduğu, yargılamanın gerekmediği veya talep edenin yabancı olmadığı hallerde ilgilinin nüfus kayıtlarına göre yasal mirasçı olduğunun tespit edilmesi durumunda  Noterliklerden ilgiliye, miras paylarını gösterir mirasçılık belgesi ve suretleri verilebilecek. Noterlikçe verilen mirasçılık belgesi hakkında, belge sebebiyle menfaatinin ihlâl edildiğini iddia edenler tarafından, yetkili […]

Internete erişim bir “Insan Hakkı”dır!

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Birleşmiş Milletler tarafından 03.06.2011 tarihinde yayınlanan “Freedom of expression and new media (İfade Özgürlüğü ve Yeni Medya)” başlıklı raporda Internet erişim hakkının bir insan hakkı olduğuna dikkat çekildi. Raporda özetle; Web’in diğer insan haklarını da destekleyen bir araç haline geldiği, internetin benzersiz ve dönüştürücü doğası ile sadece bireylere fikir ve ifade […]

Previous Posts Next posts

Dictionary
  • dictionary
  • sözlük
  • English Turkish Dictionary

Double click on any word on the page or type a word:

Powered by dictionarist.com