Av. S. Pelin Gürlek

Hukuk Dünyası

Hukuki Konular

AIHM Öncesinde Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Yolu

Facebook Twitter Google+ LinkedIn ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU HAKKI NEDİR, NASIL KULLANILIR? 12 Eylül 2010 tarihinde Anayasa’da yapılan değişiklikle eklenen 3,4,5. fıkralar[1] ile 23.09.2012 itibariyle,  ANAYASA MAHKEMESİ’ne BİREYSEL BAŞVURU Hakkı getirilmiştir. Anayasa Mahkemesine hangi hallerde bireysel başvuruda bulunulabilir? Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye’nin […]

, , , , , ,

Ayıplı Mal/Hizmet Karşısında Haklarınız

Facebook Twitter Google+ LinkedIn     Ayıp kavramı kanunda[1] daha açık bir şekilde izah edilmiş olmasına karşın kısaca; satın aldığınız mal ya da sağladığınız hizmetin, sizin almanıza sebebiyet veren ve o üründen elde edilmesi beklenen faydayı etkisiz hala getiren bir eksiklik içermesi ya da beklenen vasıfları taşımaması olarak özetlenebilir.  Mal ya da hizmetin ayıplı olması […]

, , , , , ,

Yeniden Yapılanma Nedeniyle İş Aktinin Feshi

Facebook Twitter Google+ LinkedIn İş Kanunu 25. maddesinde düzenlenen ve işverene iş sözleşmesini derhal feshetme hakkını veren hallerin dışında işverence iş sözleşmesinin feshedilebilmesi için geçerli bir nedenin varlığı aranmaktadır. Bu bağlamda geçerli nedenin ne olabileceği veya ne olması gerektiğinin belirlenmesi gereği ortaya çıkmaktadır. Buna göre; İş Kanunu m. 18/3 hangi hallerin her halde geçerli bir […]

, , ,

Previous Posts Next posts

Dictionary
  • dictionary
  • sözlük
  • English Turkish Dictionary

Double click on any word on the page or type a word:

Powered by dictionarist.com