Av. S. Pelin Gürlek

Hukuk Dünyası

Hukuki Konular

Kıdem Tazminat Tavan Tutar Farkı Talep Edebilecek Kişilerden misiniz?

Memur maaş katsayılarında yapılan zam, 01.06.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. Söz konusu düzenleme ise 01.01.2012 itibariyle (yani geriye doğru geçerli şekilde) yürürlüğe girdi. Bu zam düzenlemesi ile kıdem tazminatı tavan tutarı da geriye dönük olarak değişmiş oldu. Böylece 01.06.2012 tarihine kadar olan sürede işten ayrılıp kıdem tazminatı 2.805,04 TL tavan tutar üzerinden ödenmiş kişiler için kıdem […]

, ,

Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun Yürürlükten Kalkarken -1-

Facebook Twitter Google+ LinkedIn 01.07.2012 itibariyle yürürlüğe girecek olan  6101 sayılı Borçlar Kanunu’nun 10. maddesi  düzenlemesiyle;  18.05.1955 tarihli ve 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmaktadır. Konut ve Çatılı İşyeri kiraları ise  yeni bir kira türü olarak  Temmuz ayında yürürlüğe girecek olan Borçlar Kanunu’nda düzenleme altına alınmıştır. Bu konuya ilişkin hükümleri bir seri halinde […]

, , ,

Arşive giden Adli Sicil Kaydının silinmesi ile ilgili güncel düzenleme

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Hatırlarsanız, 25.07.2011 tarihli yazımızda [1]; Kişinin belli bir tarihte aldığı herhangi bir mahkumiyet kararına ilişkin kaydın seksen yıl ya da kişi ölünceye kadar geçecek olan süreyle muhafaza edilmesi halinin Anayasa başta olmak üzere ilgili kanuni düzenlemelere uygun düşmediğini, bu nedenle Anayasa Mahkemesi Kararı ile 5352 sayılı Kanun 12. maddesi 14.04.2012 tarihi itibariyle […]

, , ,

Previous Posts Next posts

Dictionary
  • dictionary
  • sözlük
  • English Turkish Dictionary

Double click on any word on the page or type a word:

Powered by dictionarist.com