Av. S. Pelin Gürlek

Hukuk Dünyası

Hizmetler

 • Takip

 • Temsil

 • Avukatlık*

 • Danışmanlık

 • Bilirkişilik

 • Arabuluculuk

 • Profesyonel Site Yönetimi

 •  Mevzuat Takibi

 • İtibar Yönetimi

 * VERGİ HUKUKU * İDARE HUKUKU * TİCARET HUKUKU *BİLİŞİM HUKUKU * MARKA PATENT * FİKRİ HAKLAR * CEZA HUKUKU *TAZMİNAT DAVALARI *TÜKETİCİ DAVALARI *İŞ HUKUKU *BOŞANMA * NAFAKA * VELAYET *MİRAS *İNSAN HAKLARI *MALPRAKTİS *MOBİNG

Dictionary
 • dictionary
 • sözlük
 • English Turkish Dictionary

Double click on any word on the page or type a word:

Powered by dictionarist.com