Haziran 6

Kıdem Tazminat Tavan Tutar Farkı Talep Edebilecek Kişilerden misiniz?

Memur maaş katsayılarında yapılan zam, 01.06.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. Söz konusu düzenleme ise 01.01.2012 itibariyle (yani geriye doğru geçerli şekilde) yürürlüğe girdi. Bu zam düzenlemesi ile kıdem tazminatı tavan tutarı da geriye dönük olarak değişmiş oldu. Böylece 01.06.2012 tarihine kadar olan sürede işten ayrılıp kıdem tazminatı 2.805,04 TL tavan tutar üzerinden ödenmiş kişiler için kıdem tazminatı farkı talep hakkı doğmuş oldu.

Bu halde kıdem tazminat tavan tutarı farkı olan 112,23 TL  (x) her kıdem yılı itibariyle ödenmesini talep edebilirsiniz. Ödemeniz yapılmadığı takdirde söz konusu tutara ek olarak geciken gün karşılığı en yüksek mevduat faizi oranında faiz isteyebilirsiniz.

Kıdem tazminat tavan tutarında yıl başı itibariyle uygulanacak olan farklı tutarı talep hakkı olanlar kimler peki?  kıdem tazminatı matrahı 2.805,04 TL üzerinde  olan kişilerdir. Yani; Örneğin 2012 yılı 2. ayında işten ayrılan ve aylık brüt ücreti 2.000 TL olan bir kişinin kıdem tazminatı 2.000 TL ücret üzerinden hesaplandığından fark tutar doğmayacaktır. Ama söz konusu kişinin aylık brüt ücreti 3.000 TL olması halindeyse söz konusu tutar 2.805,04 TL tavan tutar üzerinde olduğundan 112.23 TL fark kıdem tazminatı tutarının her kıdem yılı itibariyle ödenmesini talep edebilecektir.


Etiketler: , ,
Copyright 2019. All rights reserved.

Posted 06 Haziran 2012 by admin in category "Hukuki Konular