Haziran 6

Bunu biliyor muydunuz?

Karayolu üzeri park yerindeki araçlar için park ücreti, yetki ve sorumluluk alanına göre park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilen gerçek veya tüzel kişilerce alınabilir. Bunlar dışında hiçbir gerçek/tüzel kişilerce alınabilir. Bunlar dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişi herhangi bir şekilde park ücreti alamaz. Büyükşehirlerde yetkili idareler büyükşehir belediyeleridir. Yetkisiz park ücreti alan veya almaya teşebbüs edenler, fiilleri daha ağır bir ceza gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Ilgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, belediye sınırları dâhilinde ticari amaçlı yolcu taşıyan (“KORSAN”) kişiye, araç sahibine, bağlı bulunduğu durak, işyeri ve işletmelerin sorumlularına idari para cezası üç kat olarak, fiilin işlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde tekerrürü halinde ise beş kat olarak uygulanır. Ayrıca, araç her defasında 60 gün süre trafikten men edilir. Ayırıcı işareti bulunmayan (“KORSAN”) araçlardan taşımacılık hizmeti alanlara da üçte biri oranında idari para cezası uygulanır. (05.06.2012)

————————————————————————————————————————————————-

1/7/2013 tarihinden itibaren internetten verdiğimiz siparişler kapımıza ulaştığında, kredi kartından yaptığımız ödemeleri, Gelir İdaresi’nin ödeme ağına bağlanmak suretiyle o anda görebileceğini biliyor muydunuz?  (Dayanak Maliye Bakanlığı’nın 70 seri no.’lu Tebliğ. Tebliğe göre; faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullanan mükelleflere 1/7/2013 tarihinden itibaren bu cihazlar yerine EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunluluğu getirildi.Yeni nesil ÖKC GİB GMP protokolü ile erişilebilen IP Tabanlı cihaz olup. Bu cihazların taşıması gereken teknik özellikleri içerir taslak düzenlemeyi de Gelir İdaresi’nin http://bit.ly/KO2mvBadresinden indirebilirsiniz.)  (06.06.2012)

—————————————————————————————————————————————————–

Yurt dışından temin edilip yine yurt dışında teslimi gerçekleştirilen mallar katma değer vergisinin konusuna girmediğinden, sahibi olunan internet sitesi aracılığıyla yurt dışında alınıp yine yurt dışında yapılan teslimler dolayısıyla katma değer vergisi hesaplanmaz (Dayanak: 21.02.2012 tarih ve 276 sayılı Özelge)  (11.06.2012)

——————————————————————————————————————————————————–

Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. Öte yandan çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler de eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. (T.C. Anayasası m. 10)

——————————————————————————————————————————————————–

Bunu Biliyor muydunuz?: Bankalar tarafından hesabınıza yansıtılan Hesap işletim Ücreti, Hesap Özeti Ücreti gibi kalemler her ne kadar size imzalatılan Üyelik sözleşmesinde yer alsa da Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında yer aldığından bu tutarlara itiraz edebilirsiniz. İtirazınızı içerir dilekçeyi iadeli taahhütlü posta ile Bankanıza gönderin. Tahsil edilen haksız ücret size 30 gün içinde iade edilmez ise ikamet ettiğiniz ilçenin Kaymakamlık binasında bulunan Tüketici Sorunları Hakem Heyetine ücretsiz olarak başvuruda bulunabilirsiniz. (09.07.2012)