Av. S. Pelin Gürlek

Hukuk Dünyası

Yeniden Yapılanma Nedeniyle İş Aktinin Feshi

İş Kanunu 25. maddesinde düzenlenen ve işverene iş sözleşmesini derhal feshetme hakkını veren hallerin dışında işverence iş sözleşmesinin feshedilebilmesi için geçerli bir nedenin varlığı aranmaktadır. Bu bağlamda geçerli nedenin ne olabileceği veya ne olması gerektiğinin belirlenmesi gereği ortaya çıkmaktadır. Buna göre; İş Kanunu m. 18/3 hangi hallerin her halde geçerli bir neden olamayacağının sıralandığı ve […]

, , ,

2/B Arazilerine ilişkin Esas ve Usuller Tebliğ oldu.

Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan ve çıkarılacak yerlerin değerlendirilmesine ilişkin esas ve usullerin düzenlendiği 345 Sa. Milli Emlak Genel Tebliğ bugün ilan olarak yürürlüğe girdi. Tebliğe genel olarak baktığımızda; 4. maddesinde; 2/B  alanları, güncelleme listesi, hak sahibinin kim olduğu, satış bedeli ile tahsil edilecek bedelden ne anlaşılmak gerektiği açıklanmış,  5. maddesinde doğrudan satın alma hakkından yararlanacak kişilerin […]

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ilan oldu

Düzenlemelerin çoğunluğu itibariyle en erken 6 ay sonra yürürlüğe girecek olan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. İlgili Kanunun 2. maddesine göre çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına çalışanlar, ev hizmeti faaliyet gösterenler, kolluk kuvveti faaliyeti gösterenler, afet müdahale faaliyetleri ile ceza infaz faaliyetleri kapsamında eğitim ve meslek edindirme faaliyetleri […]

Previous Posts Next posts

Dictionary
  • dictionary
  • sözlük
  • English Turkish Dictionary

Double click on any word on the page or type a word:

Powered by dictionarist.com