Av. S. Pelin Gürlek

Hukuk Dünyası

Denetimli Serbestlik Hükümlerinden Kimler, Nasıl Yararlanabilecek ?

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri İle Koruma Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 6291 sayılı Kanun 11.04.12 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu kanun kapsamından kimlerin yararlanabileceği şu şekilde düzenleme altına alınmıştır: Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazı MADDE 105/A – (1) Hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamak, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini […]

Arşive giden Adli Sicil Kaydının silinmesi ile ilgili güncel düzenleme

Hatırlarsanız, 25.07.2011 tarihli yazımızda [1]; Kişinin belli bir tarihte aldığı herhangi bir mahkumiyet kararına ilişkin kaydın seksen yıl ya da kişi ölünceye kadar geçecek olan süreyle muhafaza edilmesi halinin Anayasa başta olmak üzere ilgili kanuni düzenlemelere uygun düşmediğini, bu nedenle Anayasa Mahkemesi Kararı ile 5352 sayılı Kanun 12. maddesi 14.04.2012 tarihi itibariyle hüküm doğurmak suretiyle iptal […]

, , ,

Yargıtay’ın iş yükünü gösterir Yargıtay Büyük Genel Kurul Kararı ilan oldu

‎09.02.2012 itibariyle Yargıtay’ın iş yükünü gösterir Yargıtay Büyük Genel Kurul Kararı ile 18.02.2012 tarihinde Resmi Gazete’de ilan olmuştur.

Previous Posts Next posts

Dictionary
  • dictionary
  • sözlük
  • English Turkish Dictionary

Double click on any word on the page or type a word:

Powered by dictionarist.com