Av. S. Pelin Gürlek

Hukuk Dünyası

Online Oyunda Hırsızlığa Gerçek Ceza

Hollanda Yüksek Ceza Mahkemesi’nin 31.01.2012 tarihinde yayınlanan çarpıcı kararında; online (internet üzerinde) oyunda gerçekleştirilen hırsızlık eyleminin kanunlar anlamında da hırsızlık olduğunun kabulü ile cezalandırılması hüküm altına alındı. Söz konusu kararın verilmesi noktasında karara dayanak olayı ve hukuken tartışılan noktaları kısaca özetleyerek sizlerle paylaşmak istiyorum. Olay Özeti: Runescape adlı oyunda para ve mal sahibi olan 13 […]

Yastık Altında/Çeyiz Sandığında Duran Basılı Hisse Senetlerinizi Atmayın!!! Son Tarih 31.12.2012

Bildiğiniz üzere; 28 Kasım 2005 tarihi itibariyle, Takasbank’ta Müşteri İsmine Saklama Sisteminde fiziken saklanmakta olan tüm hisse senetleri iptal edilerek, bu hesap kayıtları MKK tarafından devralınmış, MKK‘da kayden hak sahibi bazında izlenmek suretiyle kaydi sisteme geçilmişti. Bu tarihten sonra İMKB’de alım-satımı yapılacak hisselerin takasına sadece kaydi hisse senetleri kabul edilir olmuştur. Ayrıca, Kurul tarafından SPKanun’un […]

Davanın Açıldığı Tarihin Belirlenmesinde Harç ve Posta giderlerinin yatırılarak defter kaydının yapıldığı tarih esas alınır

Danıştay 15. Dairesi 2011/163 E. , 2011/3444 K. sayılı 02.11.2011 tarihli kararında; “Dava dilekçesinin harç ve posta ücreti alınarak deftere kaydının yapıldığı günden sonraki bir tarihte hakim tarafından mahkeme kalemine havale edilmiş olması davanın açıldığı tarihi değiştirmez.” yönünde hüküm kurmuştur.  17.01.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan karar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Onbeşinci Dairesi’nce gereği görüşüldü: 8/6/2011 tarih […]

Previous Posts Next posts

Dictionary
  • dictionary
  • sözlük
  • English Turkish Dictionary

Double click on any word on the page or type a word:

Powered by dictionarist.com