Av. S. Pelin Gürlek

Hukuk Dünyası

Güncel Mevzuat

2/B Arazilerine ilişkin Esas ve Usulleri içerir 345 Sa. Tebliğ ile Ekleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Usul Kanunu 2011

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Borçlar Kanunu 2011

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Formu

5651 sayılı Kanun 

Dictionary
  • dictionary
  • sözlük
  • English Turkish Dictionary

Double click on any word on the page or type a word:

Powered by dictionarist.com