Temmuz 6

İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezanın önlenmesi gayesiyle BM komisyonu tarafından Türkiye’de göz altı uygulamasının yapıldığı yerlere düzenli ziyaretlerde bulunulacak

“İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne Ek İhtiyari Protokol”ünün, 2011/1962 sayılı karar ile onaylandığı bugun Resmi Gazete’de ilan olmuştur. İlgili protokol gereği; işkence ve diğer zalimane, gayriinsani veya küçültücü muamele veya cezayı önlemek üzere, uluslararası ve ulusal bağımsız kuruluşların, kişilerin özgürlüklerinden yoksun bırakıldığı yerlere düzenli ziyaretler yapılacak bir sistem kurulacaktır. Protokol, işkencenin ortadan kaldırılması için önlemenin esaslı olduğundan bahisle, gözaltı yerlerine düzenli ziyaretlerde bulunacaktır. İlgili karar eki ihtiyari protokole http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/07/20110706.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/07/20110706.htm adresinden ulaşabilirsiniz.

 Copyright 2019. All rights reserved.

Posted 06 Temmuz 2011 by admin in category "Genel