Nisan 29

Sosyal Medya Hesabının Değeri ve Sürdürülebilirliği

Bildiğiniz üzere uzun zamandır konuşulan bir gerçek var twitter başta olmak üzere sosyal medyada takipçi edinmek için illa paylaşımda bulunmak, bazen saatler, bazen aylar gibi uzun zaman ayırmak ya da ünlü olmak gerekmiyor “yumurta kafa” takipçileri rahatlıkla satın almak mümkün.

Yumurta kafa takipçiler twitter’da açılmış herhangi bir profil fotoğrafı ya da kimlik bilgisi olmayan ya da bilgileri çoğunlukla gerçeği yansıtmayan, tweet’i olmayan ya da az sayıda paylaşımda bulunmuş olan, çoğunlukla bir kişiye bağlı birden fazla hesap ya da robot hesap şeklinde üretilmiş sahte hesaptır. Bu hesapların piyasada paket şeklinde satıldığı artık herkes tarafından bilinen bir gerçek en son rakamlara göre 100-TL’ye 30 bin yabancı ya da 7.500 Türk twitter takipçisi almak mümkün. Facebook sayfaları için de aynı şey geçerli aynı paraya 6.000 Facebook sayfa beğenisi sahibi olunabilmekte.

twitter takipcisatinalma

Çok popüler olduğu iddiasındaki kişiler sayfa takipçilerinin sayısı ile popülerliklerini ispat yarışındalar. Yine aynı şekilde ünlü markaların reklam ajansları ile anlaşarak takipçi satın aldıkları da bilinmekte. Sponsorlu reklamlar aracılığı ile demografik özelliklerini belirledikleri kişilerle buluşmaları da mümkün olan sayfa sahiplerinin belirledikleri özelliklere göre ödedikleri eder de artmakta öte yandan; bu reklam ağından yer alan hesapların bir kısmının Facebook tarafından yaratıldığı ve kişi sayısını arttırmakta kullanıldığı iddiaları da kulaktan kulağa fısıldanmakta.

Oysa ki gerçekte bir sayfanın ya da profilin ederini arttıracak olan şey takipçi ya da beğenen sayısından ziyade nitelikli paylaşım ve hatta paylaşımların takipçiler tarafından başkaları ile de paylaşımı ve neticeten paylaşım sayısını arttırarak daha nitelikli ve daha çok kişiye erişebilmektir. Yani özetle satın alma işlemi ancak markanızla gerçekten ilgili potansiyel ya da mevcut müşterilere ulaşma imkanı yarattığı kadar değerlidir.[1]

Günümüzde sosyal medya hesabı olmazsa olmazlardan; gerek gerçek gerek sahte hesap olsun tüm sosyal medya hesaplarının bir ederi var. Değeri belirleyen etkenlerin başında takipçi sayısı geliyor (genelde ünlülerin sayısı daha fazla olmakla birlikte etkileşimde bulunulan çevre de bu rakamı belirlemede esaslı rol oynuyor) . Ayrıca kişinin tweet atma sıklığı ve tweetlerinin retweet edilmesi (paylaşılması) yani kişinin etkileşim sıklığı, paylaşımların beğenilmesi, tekrar paylaşılması, favorilere eklenme sayısı da yine hesabın ederini belirleyen diğer unsurlar.[2] Hesabı satın alanlar ise ya aynı nitelikte paylaşımda bulunmak isteyen rakipler ya da reklam şirketleri ve ajanslar olarak göze çarpıyor.

Follower al

Konun hukuki açıdan bir diğer ayağı da sahte hesaplar üzerinden hakaret, taciz vs. suçların işlenmesi ya da ünlülere ait hesapların onların adı kullanılarak onlarmışçasına kullanılması ya da isim sahibi olan kişilerin hesaplarının onlardan önce yaratılması ve hatta satışa sunulmasıdır[3]. Bu tür hukuki aykırılıkların varlığında başvurulacak hukuki çareleri bir başka yazımızın konusu etmek daha doğru olacaktır. Ancak burada belirtmek isteriz ki;  satın alınan takipçi ya da beğenilerin sayfada doğrudan ya da size atfen paylaşımlarında ki herhangi bir hukuka aykırılık halinin sizin açınızdan da hukuksal sıkıntı doğuracağı ihtimali göz ardı edilmemelidir.[4]

Sosyal medya hesaplarının devri ise çeşitli nedenlerle yasaklanmış durumda. Bu yasaklar üyelik sözleşmesinde yer alıyorsa da çoğu kullanıcı üyelik sırasında onaylamak durumunda bırakıldıkları bu protokolün içeriğinden bir haberdir. Ancak devir yasağının kişinin şahsına bağlı devredilmez haklara dokunduğu müddetçe geçerli olduğunun kabulü gereklidir. Maddi değeri olan söz konusu hesapların sürdürülebilirliği hatta miras bırakılabilmeleri de olası görülebilmelidir. Bir kimsenin kişiliğine sıkı sıkıya bağlı, şahsi görüşlerini paylaştığı sosyal medya hesabının hem manevi anlamda varlığının yaşatılması ve devamının sağlanması hem de maddi anlamda değerinin korunması kişinin iradesine saygı göstermek olarak değerlendirilebildiği ölçüde  mümkün kabul edilmelidir.

Yakın zamanda yayınlanan bir haberde[5] e-posta hizmeti kullanıcıların ölümden sonra hesap bilgilerinin kimlerle paylaşılmasını önceden belirlemesine izin veren bir sistemin kullanılmaya başlanacağı duyurulmuştu. Bu takdirde gerek sosyal medya gerekse e-posta ve sair site hesaplarının ölümden sonra da kullanılması ile varsa önemli bilgiler ya da maddi değer ve sair hakların doğrudan intikalinin sağlanması da mümkün olacaktır.  Konunun hali hazırda ülkemiz mevzuatında ayrı bir düzenlemeye tabi tutulmamış olmasına karşın fikri haklar ve gayri maddi malvarlığı anlamında değerlendirmek suretiyle internet hesaplarının yasal mirasçıların tereke hesabına dahil kabul edilmesi mümkün görülmelidir. Yine tüzel kişiler yani şirketler açısından da sosyal itibar için yapılan masraf kalemleri muhasebeleştirilebildiği gibi şirketin sonlandırılması/ birleşme devralma/ iflas ya da hacze muhatap kılınması hallerinde şirket sosyal medya hesaplarının da ederi marka hakkı ile bağlantılı olarak hesap edilmek suretiyle yasal işlemlere konu edilebilmelidir.

 mezar[2] Hesabınızın değerini hesaplayıp ve sıralamaya koyan bir web sitesi dahi var http://bit.ly/hmvp88

[3] http://bit.ly/11v3dq2

[4] 5651 S. Kanun İçe­rik sağ­la­yı­cı­nın so­rum­lu­lu­ğu m. 4- “(1) İçe­rik sağ­la­yı­cı, in­ter­net or­ta­mın­da kul­la­nı­ma sun­du­ğu her tür­lü içe­rik­ten so­rum­lu­dur. (2) İçe­rik sağ­la­yı­cı, bağ­lan­tı sağ­la­dı­ğı baş­ka­sı­na ait içe­rik­ten so­rum­lu de­ğil­dir. An­cak, su­nuş bi­çi­min­den, bağ­lan­tı sağ­la­dı­ğı içe­ri­ği be­nim­se­di­ği ve kul­la­nı­cı­nın söz ko­nu­su içe­ri­ğe ulaş­ma­sı­nı amaç­la­dı­ğı açık­ça bel­li ise ge­nel hü­küm­le­re gö­re so­rum­lu­dur.”


Etiketler: , , , , ,
Copyright 2019. All rights reserved.

Posted 29 Nisan 2013 by Es in category "Hukuki Konular