Av. S. Pelin Gürlek

Hukuk Dünyası

reorganizasyon fesih

Yeniden Yapılanma Nedeniyle İş Aktinin Feshi

Facebook Twitter Google+ LinkedIn İş Kanunu 25. maddesinde düzenlenen ve işverene iş sözleşmesini derhal feshetme hakkını veren hallerin dışında işverence iş sözleşmesinin feshedilebilmesi için geçerli bir nedenin varlığı aranmaktadır. Bu bağlamda geçerli nedenin ne olabileceği veya ne olması gerektiğinin belirlenmesi gereği ortaya çıkmaktadır. Buna göre; İş Kanunu m. 18/3 hangi hallerin her halde geçerli bir […]

, , ,

Dictionary
  • dictionary
  • sözlük
  • English Turkish Dictionary

Double click on any word on the page or type a word:

Powered by dictionarist.com