Kasım 28

Yerel Mahkeme; “Molotof Kokteyli Silahtır!”

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 6. maddesinde silahın tanımı; ” ..f) Silâh deyiminden; 1. Ateşli silâhlar, 2. Patlayıcı maddeler, 3. Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, 4. Saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler, 5. Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler,…” şeklinde yapılmıştır.

Madde metninden görüldüğü üzere; ilgili kavram türlere ayrılmakla; birlikte silah olarak tanımlanacak olan her nevi şeyi sınırlamaksızın ancak gruplara ayırmak suretiyle açıklamaya çalışmıştır. Hal böyleyken yargı unsurunun sujelerinden hakime de bu kavram içersinde yer alabilecekleri belirleme yönünde bir takdir yetkisi tanınmış olduğu ortadadır.

Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 28.11.2011 tarihinde gazetelere yansıyan kararı, yakın zamanda Adana Emniyet Müdürü Mehmet Avcı tarafından gündeme taşınan, molotof kokteylinin niteliğine ilişkin tartışmalara yön verecek cinsten.

Mahkeme; terör örgütü eylemlerinde kullanılmak üzere molotof kokteyli üreten sanıkların terör örgütüne silah sağlamak suçundan (TCK m. 315/2) hapsine karar verdi.

Mahkeme kararında, sanıkların örgütün eylem çağrıları üzerine düzenlenecek toplumsal olaylarda güvenlik güçlerine, araçlarına, kamu ve özel mülkiyete ait mallara karşı yapılacak saldırılarda kullanılacak molotof kokteylleri, havai fişekler ile molotofkokteyli yapımında kullanılan ve kullanılacak yanıcı maddeleri nakilleri eylemlerinin ”terör örgütüne silah sağlamak” suçunu oluşturduğunu belirtti.

Gerekçeli kararda, şu ifadelere yer verildi:  ”Yasada hangi tür ve sayıda silahları nakleden veya depolayan failin bu maddeye göre cezalandırılacağının açıkça belirtilmemiş olması doğru olmamıştır. Yasa koyucu tarafından silahların cins, miktar ve özelliğine göre bir ceza silsilesi şeklinde düzenleme yapılmasının daha uygun olacağını düşünmekteyiz. Ancak olayımız açısından değerlendirildiğinde, sanıklarda ele geçen molotofkokteyllerinin sayısının 4 olması bu maddenin uygulanmayacağı anlamına gelmemelidir. Zira 4 adet molotofun örgütün talimatları doğrultusunda sözde 15 Şubat eylemlerinde güvenlik güçlerine ve araçlarına, kamu ve özel mülkiyete ait mallara ve yine olaylarla herhangi bir ilgisi olmayan vatandaşlara yönelik saldırılarda kullanılmaya ve istenen amacın gerçekleştirilmesine elverişli olduğu açıktır.

Nitekim Kasım 2009 tarihinde İstanbul Küçükçekmece’de İETT otobüsüne molotofkokteyli atılması sonucu yanarak yaralanan lise son sınıf öğrencisi Serap Eser daha sonra hayatını kaybetmişti. Bu olay bir tek molofofkokteylinin bile toplum ve insan hayatı açısından hangi sonuçlara yol açabileceğini göstermesi açısından önem arz etmektedir. Tüm bu nedenlerle; sanıkların örgüt içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmadan, örgütün amacını bilerek bu amaçların gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerde kullanılmak üzere dosyamıza konu patlayıcı maddeleri naklettiklerinden, TCK’nun 315. maddesi gereğince cezalandırılmalarına karar verilmiştir.” ( http://www.kanalahaber.com/molotof-silah-kapsamina-alindi-haberi-88446.htm)Copyright 2019. All rights reserved.

Posted 28 Kasım 2011 by admin in category "Genel