Haziran 26

Yoksulluk Nafakası (Nedir, şartları nelerdir, ne kadar sürer, ne zaman kesilir ?)

Boşanmanın sonuçları

Medeni hukukumuz gereğince (MK m.175), boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek olan eş, aşağıda belirttiğimiz şartların varlığında, herhangi bir süre sınırı olmaksızın kendisine yoksulluk nafakası ödenmesi talebinde bulunabilmektedir.

Yoksulluk nafakası talep edebilmek için;

–          Boşanmaya hükmedilmesi

–          Tarafları boşanmaya sürükleyen sebeplerde de diğer eş ile eşit/ daha az kusurlu/ kusursuz olmak

–          Yoksulluk nafakası talep etmiş olmak

–          Nafaka talep edilen eşin nafaka ödeyebilecek ekonomik güçte olması

şartları sağlanmalıdır.

Yoksulluk nafakası süresizdir. Ancak aşağıdaki hallerde kalkabilir;

Nafaka alacaklısının evlenmesi

Taraflardan birinin ölümü

halinde kendiliğinden,

–          Alacaklının evlenmeden fiilen evli gibi yaşaması,

–          Yoksulluk halinin ortadan kalkması

–          Haysiyetsiz hayat sürmesi

–          Nafaka yükümlüsünün ödeme gücünün tamamen yitirilmesi

durumlarında ise mahkeme kararıyla ortadan kaldırılabilmektedir.

Yoksulluk nafakasına hükmedilirken

– Yoksulluk halinin ispatlanması/mahkeme tarafından öngörülebilir olması,

– Nafaka yükümlüsünün mali gücü ile orantılı bir tutara hükmedilmesi

Yoksulluk nafakasına hükmedilmesi ile amaçlanan, boşanmadan dolayı yoksulluğa düşecek olan eşin diğer eş tarafından, şartları bulunduğu sürece ekonomik yönden desteklenmesi ve asgari yaşam gereksinimlerinin karşılanmasıdır. Evlilik birliğinde eşler arasında geçerli olan dayanışma ve yardımlaşma yükümlülüğünün, evlilik birliğinin sona ermesinden sonra da kısmen devamı niteliğinde olan yoksulluk nafakasının özünde, ahlâki değerler ve sosyal dayanışma düşüncesi yer almaktadır.

Nafaka hükmedilecek kişinin cinsiyeti konusunda herhangi bir ayrım olmamasına karşın uygulamada genelde, erkek aleyhine ve ekonomik durumuna bakılmaksızın sürekli olarak yoksulluk nafakasına hükmedilmektedir.

SON OLARAK…

–          Yoksulluk nafakasına hükmedilmesi için nafaka yükümlüsünün kusurlu olması aranmaz.

–          Nafaka yükümlüsü mahkeme kararını yerine getirmediği takdirde, nafaka alacaklısının şikayeti üzerine 3 AY’A KADAR HAPİS cezası ile cezalandırılır (IIK m. 344).

(Bu yazıya ilham veren  @Code644 adlı Twitter takipçime teşekkürlerimle..)


Etiketler: , ,
Copyright 2019. All rights reserved.

Posted 26 Haziran 2012 by admin in category "Hukuki Konular